Học bổng du học Anh sau đại học có thời hạn từ tháng 1-3/2017

Advertisement

Học bổng du học Anh ngành luật toàn phần bậc Thạc sĩ tại Đh Queen Mary of London năm 2017-2018

Đại học Queen Mary University of London đang mở đơn 10 học bổng toàn phần và 4 học bổng bán phần cho chương trình thạc sĩ ngành Luật.

Trường nổi tiếng với các nghiên cứu hàng đầu thế giới ở nhiều lĩnh vực, và đi đầu trong việc hợp tác và phát triển.

Đại học Queen Mary University of London là một trường đại học nghiên cứu công lập tại London, Anh và là một trường thuộc hệ thống trường University of London. Trường có nguồn gốc từ trường y London năm 1785.

Bậc học: Thạc sĩ

Ngành học: Ứng viên phải theo học thạc sĩ ngành Luật trong các lĩnh vực sau:

  Luật ngân hàng và tài chính
  Luật thương mại
  Luật giải quyết mâu thuẫn và tranh chấp quốc tế
  Luật truyền thông
  Luật kinh tế quốc tế
  Luật tài nguyên thiên nhiên và năng lượng
  Luật môi trường
  Luật châu Âu
  Luật nhân quyền
  Luật nhập cư
  Luật bảo hiểm
  Luật sở hữu trí tuệ
  Luật kinh doanh quốc tế
  Luật vận tải quốc tế
  Luật
  Luật pháp lí
  Luật y tế
  Luật thuế

Giá trị học bổng: 10 học bổng toàn phần và 4 học bổng bán phần, trong đó:

  2 học bổng bán phần từ trung tâm Luật thương mại cho các ứng viên theo ngành Luật kinh tế quốc tế
  2 học bổng đến từ khoa Luật cho các ứng viên theo ngành Luật dân sự.

Yêu cầu:

  Học bổng dành cho các ứng viên theo chương trình thạc sĩ Luật toàn thời gian
  Nếu cá ứng viên đã nộp đơn cho các học bổng khác và được nhận thì phải thông báo ngay cho trường. Khi đó, trường sẽ hủy hồ sơ đăng kí của ứng vên. Nếu ứng viên đã được nhận học bổng của trường trước khi nhận được học bổng khác thì trường vẫn sẽ hủy kết quả của ứng viên.
  Học bổng không thể được bảo lưu
  Ứng viên phải có trình độ tiếng Anh phù hợp.

Hạn chót nộp hồ sơ: 13/03/2017.

Phương thức nộp hồ sơ:

  Ứng viên phải được nhận vào trường trước khi nộp đơn cho học bổng. Ứng viên sẽ phải nộp đơn học bổng qua hệ thống online của trường. Ứng viên phải nộp các tài liệu trong 1 file pdf với đơn đăng kí online.
  Một bài luận 1000 từ với chủ đề: “Please explain why you want to study for an LLM at Queen Mary University of London, specifying the area of law and the modules you have a particular interest in. What you will bring to the programme and why you feel you should be awarded a scholarship; focusing on your academic and professional achievements (if relevant) and financial need.”
  Bằng luật cũng như các giấy tờ liên quan khác.
  CV
  1 thư giới thiệu (Đây có thể là thư giới thiệu khi ứng viên nộp đơn xin học hoặc có thể nộp riêng cho chương trình học bổng). Ứng viên không được nộp nhiều hơn 1 thư giới thiệu.
  Ứng viên cần phải hoàn thành đơn đăng ký trực tuyến và nộp tất cả các tài liệu cần thiết thông qua link này.
  Ứng viên phải điền đầy đủ tất cả các phần và nộp tài liệu trong 1 file PDF.
  Các hồ sơ nộp trễ hoặc không hoàn chỉnh sẽ không được xét học bổng.
  Sau khi nộp đơn học bổng, ứng viên sẽ được chuyển tới một trang thông báo. Ứng viên không cần phải liên lạc với trường để xác nhận.
  Kết quả sẽ được công bố vào cuối tháng 5 năm 2017.

Các suất học bổng du học Anh sau đại học năm 2017

Học bổng của Cao đẳng Khoa học Xã hội, ĐH Glasgow, Anh, 2017-2018

Trường Đại học Glasgow hân hạnh giới thiệu đến các bạn sinh viên UK/EU và sinh viên quốc tế 20 suất học bổng được trao tặng bởi Khoa Khoa học Xã hội nhằm hỗ trợ các bạn sinh viên theo học một chương trình Tiến sĩ (PhD) dạng nghiên cứu.glasgow

Mục đích của học bổng là khuyến khích, tạo nhiều cơ hội và điều kiện học tập cho các sinh viên có năng lực từ khắp nơi trên thế giới.

Đại học Glasgow là trường lâu đời xếp thứ 4 trong số các trường thuộc các quốc gia nói tiếng Anh và là một trong bốn trường cổ tại Scotland. Trường được thành lập vào năm 1451.

Các ứng viên không sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ mẹ đẻ bắt buộc phải có bằng cấp/chứng chỉ kiểm tra tiếng Anh trước khi bắt đầu khóa học.

Bậc học: Chương trình Tiến sĩ (PhD).

Ngành học: Liên quan đến các lĩnh vực hoặc Khoa được liệt kê sau:

  Khoa Kinh doanh Adam Smith:
  Accounting & Finance (Kế toán & Tài chính).
  Economics (Kinh tế học).
  Management (Quản lí).
  Khoa Giáo dục (School of Education).
  Khoa Nghiên cứu liên ngành (School of Interdisciplinary Studies).
  Khoa Luật (School of Law).
  Khoa Khoa học Xã hội & Chính sách (School of Social & Political Sciences).
  Các nghiên cứu Trung và Đông Âu (Central & East European Studies).
  Chính sách (Policies).
  Xã hội học (Sociology).
  Nghiên cứu đô thị (Urban Studies).

Giá trị học bổng: Có tổng cộng 20 suất học bổng du học Anh 2017. Học bổng sẽ kéo dài tối đa 3 năm đối với chương trình toàn thời gian và 5 năm đối với chương trình bán thời gian, bắt đầu từ tháng 10 năm 2017 và tháng 1 năm 2018. Bao gồm cụ thể các lợi ích sau:

  Tiền tài trợ hằng năm theo quy định của RCUK (Số tiền quy định cho năm học 2017-2018 sẽ được xác định sau). Khoản tiền này sẽ được trả trong khoảng từ tháng 8 đến tháng 7 năm sau theo kế hoạch kế toán của trường Đại học.
  Các chi phí theo quy định chuẩn dành cho sinh viên bản địa hoặc quy định dành cho sinh viên quốc tế.
  Một khoản tài trợ nghiên cứu khoảng 750 bảng Anh một năm (450 bảng Anh đối với chương trình bán thời gian).
  Các ứng viên được chọn sẽ được tài trợ cho đến khi kết thúc 3 năm học chương trình Tiến sĩ toàn thời gian hoặc 5 năm học chương trình Tiến sĩ bán thời gian/
  Quy trình trao tặng học bổng sẽ diễn ra tại UK.

Yêu cầu:

  Các ứng viên UK/EU hoặc sinh viên quốc tế sẽ theo học chương trình Tiến sĩ tại trường (Khóa học bắt đầu giữa tháng 10 năm 2017 và tháng 1 năm 2018) đều có thể tham gia ứng tuyển cho học bổng. Các sinh viên đang học năm đầu tiên chương trình Tiến sĩ tại trường (Khóa học đã bắt đầu ào ngày 1 tháng 9 năm 2016 và ngày 1 tháng 9 năm 2017) cũng có thể ứng tuyển cho học bổng.
  Cả sinh viên chương trình toàn thời gian và bán thời gian đều có thể tham gia tranh học bổng. Chỉ có những sinh viên học tập trực tiếp tại trường mới được ứng tuyển cho học bổng. Các hệ học tập từ xa không thể tham gia.
  Các ứng viên đang được hỗ trợ bởi bất kì học bổng nào khác, kể cả các học bổng khác từ Khoa Khoa học Xã hội không thể đăng ký cho học bổng.

*Yêu cầu đăng ký khóa học

  Yêu cầu đầu vào: Các ứng viên nên có bằng cấp tốt nghiệp từ các bậc học trước đó.
  Kiểm tra đầu vào: không có.
  Yêu cầu trình độ tiếng Anh: Các ứng viên không sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ mẹ đẻ bắt buộc phải có bằng cấp/chứng chỉ kiểm tra tiếng Anh trước khi bắt đầu khóa học.

Hạn chót nộp hồ sơ: Ngày 03 tháng 02 năm 2017.

Phương thức nộp hồ sơ:

Các ứng viên không phải là sinh viên đang theo học Tiến sĩ tại khoa Khoa học Xã hội bắt buộc phải có giáo viên cố vấn trước khi đăng ký khóa học, nhằm đảm bảo có người hướng dẫn thực hiện một đề cương nghiên cứu. Các ứng viên vui lòng liên hệ các Trưởng khoa của các Khoa hoặc lĩnh vực nghiên cứu liên quan đã được liệt kê phía trên để được giới thiệu cố vấn khoa học phù hợp với lĩnh vực ứng viên muốn nghiên cứu. Tất cả các ứng viên nên đính kèm các văn bản được yêu cầu vào một email và gửi đến: [email protected].

Học bổng du học Anh toàn phần dành cho các nước đang phát triển, ĐH Oxford, Anh, 2017

Đại học Oxford mở đơn chương trình Học bổng Lãnh đạo Louis Dreyfus-Weidenfeld và Hoffmann. Chương trình nhằm hỗ trợ các sinh viên sau đại học có thành tích xuất sắc đến từ các nền kinh tế đang và chưa phát triển ở châu Phi, châu Á và Nam Mỹ.

Quỹ Louis Dreyfus có mục tiêu chính là phát triển nông nghiệp bền vững, an toàn lương thực và đảm bảo cung cấp đủ thực phẩm, đặc biệt là thông qua hình thức giáo dục và hỗ trợ trực tiếp cho nông dân, hướng đến các quốc gia đang phát triển.

Đại học Oxford là một đại học nghiên cứu lâu đời ở Oxford, Anh.

Bậc học: Sau Đại học

Ngành học: Nhiều ngành khác nhau. Xem danh sách ngành dưới đây (tiếng Anh):

MSc in African Studies, Bachelor of Civil Law (BCL), MPhil in Biodiversity, Conservation and Management, MSc in Biodiversity, Conservation and Management  MPhil in Comparative Social Policy, MSc in Comparative Social Policy, MSc in Computer Science, MSc in Contemporary Chinese Studies, MPhil in Development Studies, MPhil in Economics, MSc in Economics for Development, MPhil in Environmental Change and Management, MSc in Environmental Change and Management, MPhil in Evidence-Based Social Intervention and Policy Evaluation, MSc in Evidence-Based Social Intervention and Policy Evaluation,  MSc in Financial Economics, MSc in Global Governance and Diplomacy, MSc in Global Health Science, MSc in International Health and Tropical Medicine, MPhil in International Relations, MPhil in Latin American Studies, MSc in Latin American Studies, MSc in Law and Finance, Magister Juris (MJur), Master of Business Administration (MBA), MSc in Mathematical and Computational Finance, MSc in Mathematical Modelling and Scientific Computing, MSc in Mathematics and Foundations of Computer Science, MPhil in Modern South Asian Studies, MSc Modern South Asian Studies, MPhil in Nature, Society and Environmental Governance, MSc in Nature, Society and Environmental Governance, MPhil in Politics (Comparative Government), MPhil in Politics (Political Theory), MSc in Politics Research, Master of Public Policy (MPP), MSc in Refugee and Forced Migration Studies, MSc in Social Science of the Internet, MSc in Statistical Science, MPhil in Tibetan and Himalayan Studies, MPhil in Traditional East Asia, MPhil in Water Science, Policy and Management and  MSc in Water Science, Policy and Management.

Giá trị học bổng: Toàn bộ học phí du học và chi phí sinh hoạt (tối thiểu £14,296/năm)

Học bổng sẽ được trao ở Anh.

Xem thêm: Làm sao để vượt qua kỳ phỏng vấn của ĐH Oxford khi du học Anh?

Yêu cầu:

  Ứng viên phải nộp đơn vào một chương trình sau đại học ở Oxford.
  Ứng viên phải có ý định quay về nước sau khi kết thúc khóa học. Các ứng viên hiện đang học tại Oxford không được nộp đơn, trừ khi họ đã từng nhận học bổng này trước đây.
  Học bổng nhắm đến các nhà lãnh đạo tương lai theo đuổi nhiều lĩnh vực tập trung vào việc phát triển nông nghiệp bền vững và an toàn lương thực. Các ứng viên phải thể hiện được sự tâm huyết của mình đối với cộng đồng thế giới thông qua lĩnh vực mình đã chọn, có thể ở các mặt sau: công nghiệp hóa nông nghiệp, các luật lệ liên quan đến nông nghiệp, chăm sóc sức khỏe, quản lí môi trường và tài nguyên nước, kinh tế, chính sách cộng đồng.
  Ứng viên phải thể hiện được sự liên hệ giữa ngành học và mục tiêu nghề nghiệp, tại sao công việc tương lai có thể đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng ở quê nhà và tầm khu vực, quốc tế.
  Tiếng Anh: Phải có chứng chỉ TOEFL hoặc IELTS.

Hạn chót nộp hồ sơ: 06/01 hoặc 20/01/2017

Phương thức nộp hồ sơ:

  Ứng viên phải chọn mục Weidenfeld-Hoffman Scholarships and Leadership Programme ở mục Universtiy of Oxford Scholarships trong đơn đăng kí và nộp đơn trước hạn chót.
  Ứng viên phải hoàn thành bảng hỏi của học bổng và upload cùng với đơn đăng kí trước hạn chót.
  Để được xét học bổng, ứng viên phải được nhận vào trường. Các hồ sơ nộp sau hạn chót không được xét.

Học bổng du học Anh bậc tiến sĩ ngành Động vật học tại Đại học Oxford 2017

Đại học Oxford, Anh Quốc hân hạnh mang đến chương trình học bổng du học Anh bậc tiến sĩ trong lĩnh vực Động vật học dành cho sinh viên quốc tế năm học 2017. Học bổng sẽ hỗ trợ học phí, tài liệu cũng như các chi phí học tập khác, kèm theo khoản hỗ trợ sinh hoạt phí tối thiểu là £14,296.

Đơn vị cấp học bổng: Đại học Oxford, du học Anh Quốc.

Đối tượng: Ứng viên quốc tế có thể nộp hồ sơ học bổng này.

Bậc học: Tiến sĩ

Ngành học: Động vật học (Zoology)

Thời hạn học bổng: Học bổng có giá trị trong suốt thời gian học.

Giá trị học bổng: Học bổng sẽ hỗ trợ học phí, tài liệu cũng như các chi phí học tập khác, kèm theo khoản hỗ trợ sinh hoạt phí tối thiểu là £14,296.

Yêu cầu: Tất cả ứng viên đủ điều kiện đều có thể tham gia nộp hồ sơ cho học bổng này, bất kể ứng viên chọn nguyện vọng vào trường nào trong đơn đăng ký nhập học. Tuy nhiên, ứng viên được chọn sẽ tham gia khóa học Tiến sĩ toàn thời gian tại khuôn viên Christ Church.

Hạn chót nộp hồ sơ: 20/01/2017.

Phương thức nộp hồ sơ: Ứng viên quan tâm vui lòng điền vào đơn đăng ký học bổng Đại học theo mẫu của trường. Tất cả đơn đăng ký của ứng viên sẽ đều được đánh giá và xem xét.

Đơn đăng ký có thể tải xuống tại đây: http://www.ox.ac.uk/admissions/graduate/applying-to-oxford

Học bổng ngắn hạn về Thiết kế, Kỹ thuật và Kinh doanh sau ĐH tại Anh, 2017

Ellen MacArthur Foundation (Tạm dịch: Quỹ tài trợ Ellen MacArthur) đang triển khai chương trình trao tặng các suất học bổng nghiên cứu sinh Schmidt-MacArthur dành cho sinh viên quốc tế để theo học chương trình sau đại học tại 14 trường đại học liên kết tại UK.

Cuộc thi The Wild Card là một cơ hội hiếm mà các bạn sinh viên không nên bỏ lỡ. Cụ thể, nếu 2 sinh viên đến từ bất kì trường đại học nào trên thế giới giành chiến thắng, họ sẽ được trao tặng giải thưởng có giá trị lên đến 10.000 bảng Anh, cùng với học bổng nghiên cứu sinh Schmidt-MacArthur cho cả 2 sinh viên và giảng viên cố vấn của họ.

Quỹ tài trợ ellen MacArthur được thành lập vào năm 2010 với mục đích thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế quay vòng.

Bậc học: Chương trình sau đại học

Ngành học: Về lĩnh vực Thiết kế, Kỹ thuật và Kinh doanh.

Giá trị học bổng: Học bổng trị giá 10.000 bảng Anh, được sử dụng để thực hiện Circular Economy Innovation Project (Tạm dịch: Dự án chuyển đổi nền kinh tế quay vòng) như là một phần trong chương trình học sau đại học về lĩnh vực Thiết kế, Kỹ thuật hoặc Kinh doanh. Học bổng bao gồm:

  Hỗ trợ tài chính: 2000 bảng Anh.
  Chi phí cho khóa học hè kéo dài 1 tuần về chủ đề Nền kinh tế quay vòng tại UK.
  Chương trình Xây dựng kiến thực trực tuyến và các hỗ trợ khác bao gồm cơ hội tham gia vào chương trình CE100 Executive Education kéo dài 6 tuần.
  Nhà trường hỗ trợ xây dựng nền tảng để các sinh viên có thể tham gia và trao đổi sâu hơn bằng cách chia sẻ các hoạt động thực tiễn trong việc chuyển đổi nền kinh tế quay vòng với mạng lưới quốc tế bao gồm các trường đại học liên kết và các đối tác kinh doanh – những tổ chức đang hoạt động cùng nhau để thúc đẩy xây dựng nền kinh tế quay vòng.

Xem thêm: Bí quyết xin học bổng du học Anh 2016 thành công

Yêu cầu:

Ứng viên phải nhận được thư chấp thuận cho theo học một chương trình sau đại học về lĩnh vực Thiết kế, Kỹ thuật và/hoặc Kinh Doanh tại một trong các trường liên kết, cũng như các giấy tờ xác nhận các khoản hỗ trợ cần thiết khác trước hạn chót là ngày 12 tháng 2 năm 2017.

Ứng viên có thể:

  Tham gia buổi phỏng vấn trực tuyến vào một trong các ngày sau: Thứ 2 ngày 20, hoặc thứ 3 ngày 21, hoặc thứ 3 ngày 22 tháng 2 năm 2017 nếu được chọn.
  Tham gia khóa học hè, kéo dài 1 tuần, từ ngày 12 – 16 tháng 6 năm 2017.
  Thực hiện một Dự án nghiên cứu  như là một phần của chương trình học trong thời gian tài trợ của học bổng.
  Tham gia chương trình xây dựng kiến thức trực tuyến năm 2017.
  Chứng minh sự hỗ trợ của một giảng viên cố vấn thuộc trường đại học tại nước quê nhà của ứng viên và giảng viên đó có thể tham gia khóa học hè, kéo dài 1 tuần tại UK từ ngày 12 -16 tháng 6 năm 2017.

*Yêu cầu khi đăng ký khóa học

  Yêu cầu đầu vào: Ứng viên là sinh viên sau đại học (Postgraduate Student hoặc “Graduate Student” tại US) về lĩnh vực Thiết kế, Kỹ thuật hoặc Kinh doanh.
  Yêu cầu trình độ tiếng Anh: Các ứng viên không phải là công dân UK sẽ được yêu cầu chứng minh trình độ tiếng Anh hoặc một ngôn ngữ khác để đủ điều kiện theo học tại đây.

Hạn chót nộp hồ sơ: Ngày 12 tháng 2 năm 2017.

Phương thức nộp hồ sơ:

Các ứng viên nộp đơn trực tuyến, bao gồm:

  Hoàn thành mẫu đơn trực tuyến.
  Đăng tải đường link đến video bài thuyết trình của ứng viên trên trang Youtube.

*Thông tin chi tiết về những cách thức gửi video khác chỉ dành cho sinh viên Trung quốc (Do không thể sử dụng Youtube tại nước nhà) sẽ được trình bày cụ thể trong mẫu đơn trực tuyến.

Học bổng du học Anh  2017 của trường Kent School of Architecture

Trường University of Kent hân hạnh giới thiệu chương trình học bổng Vice Chancellor’s Research đến các bạn sinh viên UK, EU và sinh viên quốc tế. Đây là các suất học bổng hỗ trợ học phí cho các bạn sinh viên khi đăng ký học tập/nghiên cứu tại Khoa Kiến trúc (School of Architecture) của Trường.

Mục đích của học bổng là thúc đẩy việc thực hiện các nghiên cứu sáng tạo, nghiên cứu liên ngành về lĩnh vực kiến trúc, đô thị hóa và các lĩnh vực liên quan khác.

Khoa Kiến trúc của trường Kent nổi tiếng về những thành tựu nghiên cứu lịch sử và lí thuyết kiến trúc cũng như các thiết kế đô thị, ven đô thị và môi trường bền vững.

Khi đăng ký theo học tại trường Kent, bất kể bạn là sinh viên UK, EU hay sinh viên quốc tế, bạn đều phải đáp ứng yêu cầu tiếng Anh đầu vào của ngành học mà bạn lựa chọn.

Bậc học: Chương trình nghiên cứu Tiến sĩ (PhD).

Ngành học: Các chương trình học tại Khoa Kiến trúc.

Giá trị học bổng: Học bổng chi trả học phí (theo chi phí tại UK/EU), một khoản lương và một khoản tiền chi trả cho việc giảng dạy. Học bổng thường có thời lượng 3 năm để hỗ trợ sinh viên hoàn thành nghiên cứu.

Yêu cầu:

  Ứng viên phải có bằng Cử nhân danh dự loại tốt (hạng Nhất hoặc 2:i) hay bằng Thạc sĩ loại ưu hoặc xuất sắc trong một lĩnh vực liên quan hoặc bằng cấp tương tự.
  Nghiên cứu sinh kent hiện tại không được xét học bổng.
  Chú ý rằng sinh viên quốc tế phải có tài liệu chứng minh rằng mình có đủ điều kiện để làm việc tại Anh
  Đầu vào: Tối thiểu là bằng Cử nhân danh dự 2:i, cùng bằng Thạc sĩ hoặc MArch (Thạc sĩ Kiến trúc) hay bằng Thạc sĩ trong lĩnh vực liên quan, hoặc thành tích và kinh nghiệm làm việc tương đương trong lĩnh vực kiến trúc.

Hạn chót nộp hồ sơ: Ngày 30 tháng 1 năm 2017.

Phương thức nộp hồ sơ:

Các ứng viên phải nộp một đề cương nghiên cứu khỏang 500 từ bao gồm các nội dung sau:

  Câu hỏi nghiên cứu.
  Phương pháp nghiên cứu.
  Bối cảnh (background) công việc nghiên cứu và công việc hiện tại trong lĩnh vực này.
  Đề xuất kế hoạch công tác theo outline.
  Đề xuất những đóng góp vào công việc của trung tâm nghiên cứu
  Một thư mục những văn bản hiện có trong lĩnh vực nghiên cứu đã đề xuất

Bạn đọc quan tâm hay còn nhiều thắc mắc về hệ thống giáo dục, các ngành học, visa du học Anh, học bổng du học Anh việc làm thêm khi chọn du học Anh có thể để lại thông tin tại phần hỏi đáp bên dưới để được cập nhật thêm thông tin hoặc bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp với các trung tâm tư vấn du học uy tín – là đối tác của Kenhtuyensinh.vn để được cập nhật thông tin và tư vấn miễn phí.

Cổng Thông Tin Giáo Dục

Địa chỉ: 110A Đường ĐT743C, KP Đông Ba, Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương

Mrs. Ái Tuyết
Email: [email protected]

Mọi thắc mắc về thông tin giáo dục, tư vấn du học, học ngoại ngữ, phỏng vấn xin việc..

Hãy NHẬP SỐ ĐIỆN THOẠI và yêu cầu gọi lại để được cán bộ tư vấn của công ty liên lạc hỗ trợ.  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *